Malmö: Det revolutionära perspektivet

Socialistiska Partiets studiecirkel fortsätter och kommer denna gång att diskutera hur vi socialister bör organisera oss och varför vi kallar oss revolutionärer. Med historiens lärdomar och dagens verklighet som ram försöker vi bilda oss en djupare förståelse kring revolutionär strategi och taktik.

Tidigare ämnen i cirkeln har varit antikapitalism och ekosocialism.
Alla intresserade är välkomna, gäller även om du inte haft möjlighet att närvara vid de två första mötena.

Onsdag 19 januari kl 18.30 på Röda Huset, Industrigatan 4.

Kontakta ronnyakerberg@gmail.com om du har frågor.