Andreas Malm: ”Det fossila kapitalet måste störtas”

Land efter land drabbas av översvämningar och jordskred. Folk blir av med allt vad de äger och har, ibland även livet självt. Sveriges snökaos med påföljande extremhalka står sig slätt i jämförelse.

Vad handlar det om? Beror de alltmer omfattande översvämningskatastroferna på miljöförstöringar och klimathot?
Ja, precis så är det enligt Andreas Malm, journalist, aktivist och författare – bland annat till boken Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent. Han menar att det som sker är en försmak av de kommande decennierna:
– Vad som ofta glöms bort är att den globala uppvärmningen har en inneboende självförstärkande tendens: det räcker inte att tänka ”jaha, det är så här en varmare värld ser ut”. Detta är per definition bara början. Om hittillsvarande uppvärmning genererat nuvarande nivå av klimatkaos – hur ska det då inte se ut om 20 år, för att inte tala om 40, 60, 100 år?
Vad är det då som händer? Andreas Malm förklarar att den globala uppvärmningen höjer de extrema väderhändelsernas kraft, intensitet och frekvens:
– 2010 var det varmaste år som hittills uppmätts på jorden, tillsammans med 2005, och de höga temperaturerna har direkt inverkat i till exempel de australiska översvämningarna. Det är just den här typen av extrema skyfall – i kombination med extrem torka på andra håll, som i Argentina och i Mellanöstern – som klimatmodellerna länge har förutspått.

Fler katastrofer
Vi är alltså på väg mot en tid av allt fler katastrofer, om vi fortsätter som vi gör nu. Men går det inte att göra något åt det? Är det möjligt att stoppa det som sker?
– Det är tekniskt möjligt att sänka koldioxidhalten i atmosfären, genom att först stoppa utsläppen och sedan skrubba koldioxid från atmosfären genom både artificiell och naturlig nedsänkning. Frågan är bara om det är politiskt och ekonomiskt möjligt – det vill säga ytterst om det fossila kapitalet kan störtas eller inte, säger Andreas Malm.
Det måste uppenbarligen till en kraftfull politisk vilja till att störta det fossila kapitalet för att vi ska bryta trenden och återupprätta en hållbar balans på jordklotet. Andreas Malm menar att det som krävs är precis det som fler och fler klimatforskare uttryckligen förklarar och som han själv skriver under på:
– Det behövs global planering av ekonomin för att fasa ut de fossila bränslena inom ett par decennier.

Emma Lundström, Internationalen