Malmö: Järnvägen! Film och samtal med Tågupproret

Rätt skött kan tåg vara ett snabbt, miljövänligt och bekvämt färdmedel. Men vårt tågsystem underhålls och utvecklas inte som det borde. Nu har kampanjen Tågupproret fått nog av förseningar, dåligt vinterunderhåll, stängda stationer och en avreglering som gör att aktörerna skyller på varandra. Det duger inte att regeringen snålar på investeringar och underhåll, höjer banavgifterna och att tåglinjer hotas av nedläggning.

Filmen ”Järnvägare” är en stark berättelse om de djupgående konsekvenserna och de allvarliga återverkningarna som drabbade järnvägsarbetarna när privatiseringen av British Rail genomfördes. Efter filmen ges möjlighet till att samtala om hur vi kan arbeta för att förbättra järnvägen i Sverige.

Med Erik Lensell (MJV) och Rolf Sjöstrand (SEKO).
Torsdagen den 3 februari kl 18:00
Panora, St. Gertrudsgatan 4, Malmö

Gratis inträde.
Arrangörer: Kampanjen Tågupproret, ABF Malmö, Miljöförbundet Jordens Vänner Malmö-Lund och Gemensam Välfärd Malmö. I samarbete med Folkets Bio Malmö.

www.tagupproret.se

Facebook