Hugo Blanco kommer till Sverige

Stöd den ekosocialistiska indianrörelsen!

Den peruanske bondeledaren Hugo Blanco kommer på besök till Sverige i mitten av april. Hugo Blanco – som åtnjuter en närmast legendarisk ställning i den revolutionära rörelsen världen över – gjorde sig ett namn redan i början av 1960-talet då han ledde ett lokalt indianuppror i Cuzco-området i Peru. En internationell solidaritetskampanj räddade honom då från ett hotande dödsstraff och han dömdes till 25 års fängelse för ett påstått mord på en polis 1963.

På 1970-talet bodde Hugo Blanco flera år som politisk flykting i Sverige. Efter att ha återvänt till Peru i slutet av 1970-talet valdes han till parlamentsledamot för en revolutionär vänsterfront. Han satt i olika omgångar i parlamentet fram till 1992 då han återigen tvingades i landsflykt, hotad till döden av såväl den reaktionäre presidenten Fujimori som den maoist-inspirerade gerillan Sendero Luminoso.

Idag lever han återigen bland de indianska småbrukarna i Cuzco-området och driver den dagliga kampen för överlevnad. Hugo Blanco har allt mer kommit att identifiera sig med den internationella ekosocialistiska rörelsen, utifrån de indianska småbrukarnas situation. Sedan några år tillbaka är han en av de drivande personerna bakom tidskriften ”Lucha Indigena” – www.luchaindigena.com – och inför Hugo Blancos besök har Solidaritet utan Gränser beslutat att starta en insamling till stöd för Lucha Indigena.

Du kan dra ditt strå till den globala kampen mot fossilkapitalet och för den ekosocialistiska folkrörelse som Lucha Indigena representerar genom att ge ett bidrag till Solidaritet utan Gränsers insamling – plusgiro 131 84 87 – 4. Märk med ”Peru”.