Solidaritet med Libyens kämpande folk

Despoten Khadaffis tid är över, diktaturen mals sönder, rebellsidan är på väg mot seger. Därigenom krossas en av regionens blodigaste regimer och den arabiska vårens revolt som även nådde Libyen i februari tyckts ha sprängt ännu en fördämning.

Och så kan det bli, om upprorets demokratiska och socialt progressiva krafter kan länka samman sin kamp med de egyptiska, tunisiska och andra radikala rörelserna i regionen, bibehålla sin egen strävan och nyvunna styrka – och vägra underordna sig stormakterna.

Men hotet och riskerna om en annan utveckling är överhängande, styrkeförhållandena ojämna och motståndskrafterna brokiga. Rebellsidan segrade inte heller av egen kraft utan med hjälp av NATO:s bombningar och militära stöd. Västimperialismen kommer att kräva lön för mödan i form av kontroll över oljan och ökat geopolitiskt inflytande. På rebellsidan finns överlöpare och bulvaner redo att gå västs ärenden.

Socialistiska partiet välkomnar khadaffidiktaturens fall och uttrycker vår solidaritet med Libyens undertryckta och kämpande folk i detta historiska ögonblick. Vi kommer att göra vad vi förmår för att motverka imperialistiska försök – inklusive från svensk sida – att beröva libyerna segerns frukter.

Libyerna måste själva bestämma sin framtid i full suveränitet över sitt kommande politiska system, naturtillgångar och territorium.

  • Leve segern över tyranniet!
  • Nej till imperialistisk utpressning och kontroll!
  • Solidaritet med det libyska folkets kamp för frihet, demokrati och social rättvisa!

Socialistiska Partiet

Verkställande utskottet

23 augusti

Lämna ett svar