Fördöm Israels piratdåd

Svenska regeringen måste fördöma Israels piratdåd. Frige omedelbart aktivisterna från Ship to Gaza! Bryta blockaden!

Socialistiska Partiet fördömer Israels bordning av Ship to Gaza och attentatet mot den internationella solidariteten och folkrätten. Återigen visar den israeliska regimen och militären sitt förakt för internationell lag och rätt och genomför en brutal piraträd på internationellt vatten mot en hjälpsändning till det blockerade Gaza. Återigen demonstrerar västvärldens regeringar sin ynkliga undfallenhet och medbrottslighet genom att låta piratdåden fortgå.

Vi i Socialistiska Partiet är stolta över att svenska solidaritetsaktivister gång på gång är med om att försöka bryta blockaden mot Gazas instängda befolkningen. Vi vänder oss med avsky mot den israeliska regimens militära övergrepp mot en fredlig och humanitär solidaritetskonvoj.

Vi kräver att den svenska regeringen offentligt och skarpt protesterar mot Israels brottsliga aktion. Den svenska regeringen måste omedelbart kräva att Ship to Gazas aktivister friges. Allt svenskt militärt samarbete och vapenexport till Israels måste avbrytas. Internationella påtryckningar måste bryta Israels blockad mot Gaza.

Allt stöd åt Ship to Gaza, frige de gripna aktivisterna, bryt Israels blockad!

Socialistiska Partiet, partistyrelsen 20 oktober

 


Lämna ett svar