Organisera dig!

1 maj sthlm 2011Den globala kapitalistiska krisen verkar ändlös, liksom borgarklassens konsekventa fasthållande vid en åtstramningspolitik i vars kölvatten fattigdomen breder ut sig över Europa.
Den ekonomiska krisen flätas samman med en civilisationskris av aldrig tidigare skådat slag med en ekologisk dimension av ökande fossila utsläpp, artutrotning och hotande klimatkris. Man kunde tro att detta skulle leda till en radikalisering inom arbetarrörelsen och vänstern, men istället fördjupas socialdemokraternas uppslutning kring åtstramningspolitiken.
Vänsterpartiet med sitt begränsade reformistiska, parlamentariska perspektiv och stora beroende av socialdemokratin erbjuder heller inget tillfredsställande alternativ för en radikal vänster som vill svara upp mot det rådande läget.

Socialistiska Partiets perspektiv är av det revolutionära slaget. Vi vill avskaffa kapitalismens fåtalsmakt där kortsiktig vinst för en liten minoritet går före allt annat. Vi arbetar för införandet av ett samhälle där storföretag, banker och naturresurser ska ägas gemensamt och skötas demokratiskt.
Vi kallar denna inriktning inte bara för socialistisk utan använder beteckningen ekosocialistisk för att understryka att det nya samhället ska bryta med kapitalismens rovdrift på naturen och istället bygga på en långsiktig hållbarhet. För att uppnå detta måste socialismen grundas på demokratisk och jämlik självförvaltning, historien har sedan länge dömt ut alla former av stalinism som en grotesk och totalitär återvändsgränd.

Bara en grundlig samhällsomvandling kan lösa planetens ödesfrågor: Den globala uppvärmningen, miljöförstöringen, krigen, den extremt ojämna fördelningen av resurser mellan människor i världen och kapitalismens ödeläggande kriser. För att börja röra oss i den riktningen idag krävs sammanhållning och kamp för gemensamma intressen. Gräsrötternas organisering och ökande medvetenhet är vår inriktning. Det krävs också ett parti som utifrån arbetarrörelsens samlade erfarenheter och med en marxistisk analysmetod kan bygga upp den kunskapsreserv och organisation som behövs för arbetarklassens maktövertagande.

Socialistiska Partiet är anslutet till Fjärde Internationalen som organiserar socialister och revolutionärer på alla kontinenter. Socialismens seger förutsätter arbetarnas solidaritet och samarbete över alla gränser.
Socialistiska Partiet finns på ett tjugotal orter i Sverige och antalet medlemmar uppgår till ett par hundra. Med andra ord är detta parti ännu alldeles för litet och obetydligt för att kunna fylla sin uppgift. Det gör dock inte partibyggandets uppgifter mindre angelägna – tvärtom – genom att organisera dig i vårt parti bidrar du till uppbyggandet av ett socialistiskt alternativ till den borgerliga Alliansen och till de ”rödgröna” partiernas icke-opposition.
Utan ett socialistiskt arbetarparti kommer alla andra ansträngningar i längden att rinna ut i sanden. Med ett sådant helhetsalternativ finns däremot förutsättningen att kampen ska kunna samordnas och höjas till nivåer som överflyglar kapitalismen och skapar förutsättningar för ett nytt samhälle.

Veckotidningen Internationalens ledare nr22 2013.