Det måste till en demokratisk socialistisk kraft!

Solplattor kan lösa världens energiproblem
Det ger dock inte kapitalet tillräcklig vinst
Kapitalismen måste monteras ned

Forskarvärldens analys är glasklar. Vi går mot en av människan skapad klimatkatastrof. Redan ser vi konsekvenserna i form av torka, allt våldsammare orkaner, smältande polarisar, etc. Men samhällets makthavare uppvisar på sin höjd en bekymrad min. Man ratar till och med naturgas till förmån för det billigare kolet. Vårt svar måste vara: vi kan ta fördubblade energikostnader och mer om det så krävs.

För några veckor sedan meddelade forskare att en täckning med fyra procent av jordens öknar genom solplattor skulle uppfylla världens energibehov. Varför går vi inte i den riktningen? För att olika förnyelsebara alternativ ännu inte är ”möjliga till konkurrenskraftiga priser”. Tydligare kan det inte sägas att ett system byggt på största möjliga kortsiktiga vinst inte är förenligt med mänsklighetens överlevnad. När borgerliga ekonomer uttalar sin dom över förnyelsebara lösningar så måste vårt svar bli: för oss betyder det att ni visar att ert kapitalistiska system måste monteras ned!

Men då krävs det en demokratisk socialistisk kraft som har detta perspektiv, som menar allvar med båda leden. Demokrati: ett samhälle där alla har yttrandefrihet, där ingen förtrycks på grund av hudfärg, födelseort, kön eller sexuell läggning. Socialism: ett samhälle där de avgörande delarna av ekonomin ägs av oss gemensamt, så att besluten inte längre tas för att nå kortsiktiga profiter utan för att garantera oss alla ett människovärdigt liv utan att jordens resurser plundras. I hela världen är den demokratiska socialismens svaghet och de borgerliga krafternas (fascism, nyliberalism, högerextremism, rasism) styrka det hemska faktum som kan leda oss in i en världsomfattande ekologisk, ekonomisk, social och politisk katastrof.

Se på dramatiken i arab­världen, exemplifierat av Egypten. Enorma demokratiska massmobiliseringar tvingade bort Mubarak, men i frånvaro av en oberoende arbetarklasskraft, ett demokratiskt socialistiskt alternativ, så kammade det socialkonservativa Muslimska Brödraskapet hem valet. Många demokratiska aktivister röstade på MB som det ”minst onda”, eftersom motkandidaten i sista omgången var en man från Mubaraketablissemanget. Efter ett år hade dock en stor del av folket fått nog av Brödraskapets långsamma islamisering och nyliberala ekonomiska politik. Nya massmobiliseringar krävde Mursis avgång. Men i frånvaro av ett oberoende arbetarklassalternativ kunde militären genomföra sin kupp med blodig repression gentemot Brödraskapets medlemmar som följd. De flesta som demonstrerat mot Mursi accepterade också militärkuppen, inte bara borgerliga liberaler utan även vänsterfolk och fackföreningsledare omfamnade general al-Sisi som ”fiendens fiende”. Sällan har konsekvensen av att ett demokratiskt socialistiskt alternativ saknades varit så fatalt

Och se på vårt eget land, välfärdsstat och trygghetslagar ersätts med privatiseringar och otrygga anställningsformer, förnedring av arbetslösa och individuella lönesystem som slår sönder solidariteten – det måste till en demokratisk socialistisk kraft!

Veckotidningen Internationalens ledare nr 49 2013