Tredje väg ur ukrainsk återvändsgränd

Just så här kan det se ut när nationalismernas och stormaktsintressenas logik accelererar in i militär förödelse.
Reaktionär storrysk agitation i kollision med glödgad ukrainsk nationalism, Putins imperieintressen mot västimperialismens sanktioner. Konfrontationen ihärdigt uppladdad av mediestormar på alla sidor där budskapen smattrar i svart och vitt.
Vi som lever i väststormen kväljs när liberalmedia plötsligt älskar barrikadstrider och tvättar ukrainska fascistgrupper vita. Ryska regimkritiker storknar när Putinreaktionärer med tjetjeniers blod över öronen, skrålar om minoritetfolkens rättigheter.

För de ukrainska folkmassor som bara ville bli av med Janukovytjs kleptomaner och slippa leva som fattighjon är den nuvarande spiralen förödande. Arbetande människor med gemensamma intressen av demokrati, jämlikhet och försörjning drivs isär av nationalistiska fanatiker och stormaktsintressen.
De ukrainska fascister som, enligt bedragare av Carl Bildts snitt, inte existerar, besatte med EU:s och USA:s välsignelse centrala poster i den nya ukrainska regeringen, degraderade omedelbart ryska från status som officiellt minoritetsspråk, har på sitt program att avskaffa Krims autonomi, införa medborgarskap på ukrainskspråkig etnisk grund, förbjuda Regionernas parti och kommunister samt sopa undan varje historisk och kulturell länk till det ryska.
Perfekt skräckscenario för storryska nationalister att jaga upp den rysk-ukrainska folkstämningen, förvandla folkprotesterna i Charkov och Donetsk mot korruption och fattigdom till paroller om Anschluss med Moskva och låta Putindömet marschera in och ta över.

Bakom Putins bandvagnar står ryska gas, olja och finansoligarker, medan Kievregeringen sponsras av oligarker med västintressen. Demokrati och mänskliga rättigheter har föga med stormaktskonfrontationen att göra. Medan Putin larmar om ukrainsk fascism jagar hans pamjatfascister och kosacker kaukasier, vänsteraktivister och HBT-aktivister i Moskva.
Medan Obama och EU-politiker brännmärker den ryska annekteringen, släpps ukrainsk fascism rakt in i Europas maktsfärer. Mot dessa ödesdigra alternativ kämpar hårt pressade ukrainska vänstergrupper och demokratiaktivister.
Medan Putinhantlangarna kan räkna med support från ryska gasrubler och EU-bulvanerna med IMFmiljarder står den tredje kraften ensam. Men den skulle kunna ha oss – och en värld av solidaritet underifrån mot både pesten och koleran.

Varken annekteringar eller sanktioner, varken Gazprom eller Bundesbank, Moskva eller Bryssel, öst eller väst – bara folkens demokratiska solidaritet över alla gränser. Stora ord? Fraser och besvärjelser?
Nej, handfast praktiskt samarbete mellan alla dem som nyss samlades kring världssociala forum och globala rättviserörelser – för en tredje väg ut ur återvändsgränderna.

Veckotidningen Internationalens ledare nr 13 2014