Stipendium till indonesiska kamrater

lgtb IIRESocialistiska Partiet har i år valt att betala ut 5000 kronor från Tom Gustafssons minnesfond för att göra det möjligt för en indonesisk kamrat att besöka Fjärde Internationalens skola i Amsterdam och det seminarium som kommer äga rum där om en månad.

Den indonesiska gruppen är ny i vårt nätverk och mycket aktiva med att organisera kvinnliga kamrater. I det arbetet har de mött många exempel på heterosexism och förtryck av lesbiska kvinnor, så seminariet kan bli ett bra stöd i deras arbete.

Läs mer om seminariet här: Fifth Lesbian, Gay, Bisexual and Transsexual seminar at IIRE