SP: Allt stöd till Ship to Gaza – svenska regeringen måste ta sitt ansvar!

ship to gazaÄnnu en gång har den israeliska staten visar sitt förakt för folkrätten när de på internationellt vatten med våld bordat och kapat Ship to Gazas skepp Marianne på väg till det ockuperade Gaza med förnödenheter.

Socialistiska Partiet fördömer kraftfullt Israels aktion och ger vårt fulla stöd åt Ship to Gazas krav på att upp bakom kravet på att omedelbart återlämna Marianne, frige dess besättning och låta dem fortsätta sin färd till Gaza. Vi kräver att den svenska regeringen omedelbart vidta åtgärder för att sätta press på Israel att genomföra dessa krav.

Socialistiska Partiet
Verkställande Utskottet
29 juni 2015