Kämpen Berta Cáceres mördad

2015_BertaCaceres_04UTTALANDE Natten till 3 mars mördades Berta Cáceres, samordnare för Rådet för urbefolkningar i Honduras av beväpnade män som trängde sig in i hennes hem och öppnade eld. Gustavo Castro de Soto från Friends of the Earth Mexico skadades vid samma attentat.

Berta Cáceres levde sedan länge under hot och var utsatt för rader av trakasserier, inte minst sedan hon trätt fram som framgångsrik ledare för motståndet mot dammbygget Agua Zarca som hotar att översvämma stora landområden och allvarligt påverka livet för Berta Cáceres folk, Lenca. Hon visste hon stod på arméns dödslista men vägrade ändå att ge upp.

Berta Cáceres är inte ensam om sitt öde, tre av hennes medkämpar i dammotståndet har mördats de senaste åren och mellan 2010 och 2014 mördades 111 miljöaktivister i landet. Även om det gör Honduras till det farligaste landet i världen för miljö- och urfolksaktivister är problemet globalt, bara 2014 mördades 116 miljöaktivister i världen varav en stor del tillhörde urbefolkningar.

Mordet på Berta Cáceres har lett till en internationell folkrörelsestorm och världen runt kräver nu miljöorganisationer, nätverk och rättviserörelser att mordet ska utredas, de skyldiga straffas och Gustavo Castro de Soto skyddas. Socialistiska Partiet sluter upp kring dessa krav och det upprop som startats.

Det är allas vårt ansvar att försvara dem som ständigt riskerar sina liv för att försvara vår gemensamma livsmiljö och låta sorgen över Berta Cáceres och alla andra som mördats i kampen gå över i vrede mot de människo- och miljöfientliga intressen som står bakom morden.

I sorg och solidaritet.

Socialistiska Partiets partistyrelse

>> LÄS MER: Berta Cáceres gav inte upp kampen, in i det sista