SP: Slå tillbaka angreppen på LAS – förbered politisk storstrejk!

I veckan bröt förhandlingarna om försämrat anställningsskydd samman. Direktörernas krav blev för magstarka till och med för de av LO:s förhandlare som gärna ville göra upp. Men företagsägarna visste att de kunde gå ut hårt. Med Januariavtalet och LAS-utredningen i ryggen räknar de med att det kommande lagförslaget ska uppfylla många av deras gamla önskemål om mer makt på arbetsplatserna.
Men att förhandlingarna strandat innebär inte att fackföreningarna kan släppa frågan, tvärtom måste kampen nu trappas upp för att sätta stopp för den lagstiftning som förbereds. Fackföreningarnas styrka ligger inte hos förhandlarna eller de politiska debattörerna utan bland de miljoner medlemmar som håller igång alla företag och hela samhället, de som genom sin möjlighet att strejka också kan stoppa alla verksamheter.
Att strejka är inte en åtgärd någon fackförening tar till lättvindigt. Men nu hotas rättigheter som det tagit ett århundrade att bygga upp och de fackliga organisationerna behöver då ta till alla tillgängliga maktmedel. De arbetande har backat under lång tid och låtit arbetsgivarna ta kliv efter kliv framåt. En politisk storstrejk för att försvara anställningsskyddet är en investering i framtiden. Ett sätt att säga: hit men inte längre och ett första steg för att förstärka det skydds som urholkats på så många sätt.
Bara debatten om en sådan aktion skulle flytta frågan från de slutna politiska rummen ut på landets arbetsplatser. Det skulle skaka motståndarna och få många fackföreningsmedlemmar att räta på ryggen. Att redan idag börja förbereda medlemmarna för en storstrejk är därför det bästa sättet att sätta press på riksdag och regering och hindra att det ens läggs fram ett förslag på försämrat anställningsskydd.
Storstrejk för att försvara anställningsskyddet!
Styrelsen för Socialistisk Politik
3e oktober 2020

Lämna ett svar