För en kämpande vänsteropposition

Sveriges nya högerblock har visat färg. Alliansen mellan traditionell höger och den nya högerextremismen i SD förbereder ett frontalangrepp på jämlikhet, gemensam välfärd och en hållbar demokratisk utveckling.

Alternativet, en S-MP regering med stöd av Centern, utgör ingen barriär mot en sådan utveckling. Så kallad ”mittenpolitik” på liberal grund undergräver tvärtom möjligheten att slå tillbaka högerpolitiken. När breda grupper av arbetare och låginkomsttagare drabbas av kompromisser med borgerliga intressen och utförsäljning av det gemensamma, vänder många ryggen åt arbetarrörelsen och solidariska lösningar.

För vänsterkrafterna gäller att förankra nödvändig politiska utvägar ur nyliberalismens och kapitalismens återvändsgränder och bygga sociala rörelser för jämlika välfärdslösningar. Den uppgiften står i centrum för vänstern och utgör en förutsättning för att pressa fram eftergifter och sakpolitiska framgångar.

Kamp och påtryckningar för sådana eftergifter i riksdagspolitiska sammanhang är av stor betydelse men utan att vänstern låser fast sig i regeringsförhandlingar och uppgörelser. Att fjättras vid regeringsöverenskommelser med borgerliga partier och rentav ingå i regering med Centern vore ett misstag.

Vänstern behövs som en kämpande opposition och tydligt alternativ för alla som drabbas av dagens orättfärdiga klasspolitik och hotas av högerblockets attacker.

Så kan vi bygga ett solidaritetsblock underifrån som förändrar politikens förutsättningar.

Socialistisk Politik

20 november 2021

Lämna ett svar