Bottenlöst av S-regeringen – till kurdernas försvar!


Bottenlöst av S-regeringen – till kurdernas försvar!

Sverige upplevde en skammens dag den 28 juni. Sverige och Finland vek ner sej totalt för Tayyip Erdogan och sålde ut kurderna. Den svenska regeringen skrev under på att inget stöd fick ges till det syrisk-kurdiska partiet PYD och dess väpnade gren YPG, d.v.s. till de krafter som slog tillbaka och krossade terroristerna i Islamska Staten när Erdoğans armé stod stilla och tittade på, för att sedan gå in i Rojava och hugga kurderna i ryggen.

Nu planerar Erdoğan ytterligare en attack in i Rojava och då är det mycket fördelaktigt för honom att Sverige och Finland har skrivit på att inga problem med vapenleveranser kommer att råda.

Minns att socialdemokraterna för att säkra majoritetsstöd i riksdagen skrev ett avtal med Amineh Kakabaveh som slog fast att man skulle fortsätta stöda PYD/YPG. Minns också att man skrev under på att kräva frigivning av politiska fångar, bl.a. HDP:s ordförande Selhattin Demirtash . HDP är en demokratisk vänsterorganisation som faktiskt även är systerparti till de svenska socialdemokraterna. Alla partiets parlamentariker är fängslade.

Ann Linde förklarar nu att avtalet med Kakabaveh bara gällde riksdagsperioden ut. Ingenstans står det så skrivet. Hon agerar helt skamlöst.

Sverige och Finland står fast vid att som tidigare betrakta turkisk-kurdiska PKK som terrorister och förhindra organisationens aktiviteter. Och inte bara PKK utan alla organisationer som är inspirerade av eller är avläggare till PKK. Och det är många organisationer som enligt Erdoğan-regimen faller under den beskrivningen. Bland annat HDP som på inte sätt är inblandat i något som helst våld.

Enligt avtalet ska ett permanent polis och myndighetssamordning mellan Sverige, Finland och Turkiet vara på plats. Just för att bekämpa de som Erdoğan vill förfölja. Sverige och Finland går med på att skyndsamt handlägga deportationer av oppositionella till Turkiet och där ta i beaktande den turkiska säkerhetspolisens påståenden, att förhindra desinformation (vilket betyder information om förtrycket i Turkiet). Sverige och Finland tar på sej att övervaka och förbjuda all finansiering och all rekrytering till PKK och till alla andra ”terroristiska” organisationer (och det är Erdoğan som bestämmer vilka som får etiketten!) och organisationer som är ”inspirerade”, vilket, enligt den turkiska regeringen, betyder alla som sympatisera och solidariserar sej med den kurdiska befolkningen. Detta är fullständigt oerhört! Den turkiska diktaturen utvidgad till svenskt och finskt territorium!

När den svenska regeringen förnekande detta med argumentet att det är svensk lag som gäller, är helt ihåligt. Med den nya lag som trädde i kraft 1 juli är definitionen på terrorism så bred att om den funnits på 80-talet skulle alla som stödde Nelson Mandelas ANC kunnat fällas. Beslut om att terroriststämpla en organisation fattas dessutom i hemlighet, utan offentlig insyn.

Erdoğan går dessutom ut efter att avtalet skrivits på och talar om att om Sverige och Finland inte levererar 73 oppositionella nu i norden boende till Turkiet kommer han i den turkiska parlamentsomröstningen återigen att blockera Sveriges och Finlands NATO-inträde. Morgan Johansson försäkrar att ingen svensk medborgare ska lämnas ut. Den bistra sanningen är att Sverige har vägrat medborgarskap till alla i Sverige boende kurder som slagits i YPG mot den Islamska Staten!

Vi bevittnar det socialdemokratiska ledarskapets kollaps. De är beredda att sälja ut de sista resterna av moraliska principer för att kunna få ställa sej under USA:s ledarskap i krigsmaskinen NATO.

– Stoppa Nato-avtalet med Turkiet

– Inga politiska utlämningar till Turkiet

– Stöd åt arbetarrörelsen i Turkiet

– Stöd åt PYD/YPG i Rojava

– Frige de politiska fångarna i Turkiet

Styrelsen för Socialistisk Politik 220701