Nytt nummer av tidskriften Röda rummet

Idag går årets sista nummer av Röda Rummet (3/22) i tryck! Evelina Johansson Wilén vill bredda och nyansera den feministiska familjepolitiken, Andreas Malm varnar för en klimatpolitik som reduceras till nyliberal geoengineering, Johan Örestig läser David Graebers och David Wengrows ”Början på allt” i ljuset av materialistisk antropologi och Ola Sigurdson introducerar Terry Eagletons kvicka humanistiska marxism.

Kommer som bilaga till nästa Internationalen och som separata artiklar via hemsidan inom kort.

Prenumerera här