Umeå: Klimat och socialism

Umeå: Måndag 3 oktober kl. 18.00, Café Pilgatan Upptakts- och planeringsmöte Socialistiska Partiet i Umeå ordnar till hösten ett antal studiemöten under temat: Energi, Klimat och socialism, Energi-samhälle-klass-kapital-arbete Kapitalismen och våra resurser, tillväxtens problem Energi och fossila bränslen: olja, kol, Läs mer …

Följ Tyskland – Avveckla kärnkraften!

Tre härdsmältor, tiotusentals människor som inte vet när de kan återvända till sina hem (om någonsin), gigantiska kostnader preliminärt beräknade till 1400 miljarder kronor etc, konsekvenserna av kärnkraftshaveriet i japanska Fukushima är enorma och – tre månader efteråt – fortfarande till stora delar oöverskådliga. Efter haverierna i Harrisburg 1979 och Tjernobyl 1986 riste det i hela den globala samhällskroppen av rysningar och ett allmänt ifrågasättande av kärnkraften som energikälla spred sig. Nu efter Fukushima är det dock en märklig avsaknad av mobilisering och rörelse. I Sverige har de tappra demonstranter som gått ut på gatorna vid enskilda protesttillfällen kunnat räknas till endast några hundratal. Undantaget i sammanhanget har varit Tyskland där hundratusentals människor i landsomfattande manifestationer krävt ett stopp för kärnkraften. Kärnkraften har utvecklats till den mest laddade politiska frågan i landet, och i delstatsvalet i BadenWurtenberg ledde det till att De Gröna bars fram till sin första post som regeringschef någonsin. Förbundskansler Angela Merkel och hennes CDU-FDP koalition har känt sig alltmer pressad. Natten till måndagen denna vecka fick den utomparlamentariska kampen sin belöning när förbundskansler Merkel kungjorde att all kärnkraft i Tyskland ska vara avvecklad fram till 2022. Beslutet hann knappt kablas ut innan Sveriges miljöminister Andreas Carlgren, […] Läs mer …