Umeå: Klimat och socialism

Umeå:

Måndag 3 oktober kl. 18.00, Café Pilgatan

Upptakts- och planeringsmöte

Socialistiska Partiet i Umeå ordnar till hösten ett antal studiemöten under temat:

Energi, Klimat och socialism, Energi-samhälle-klass-kapital-arbete

  • Kapitalismen och våra resurser, tillväxtens problem
  • Energi och fossila bränslen: olja, kol, gas
  • Klimatförändringarna/global uppvärmning
  • Massbilismen, industrin, jobben
  • Alternativ energi: sol, vindkraft, biobränslen, kärnkraft
  • Vatten, jordbruk, mat
  • Vilken väg framåt? Vårt program…

Allt detta är gratis, liksom allt material.

Anmäl dig via e-post: umea@socialistiskapartiet.se

Eller ring: 070-678 75 04

 

Lämna ett svar