Saknas: tydlig vänsterfalang

Den socialdemokratiska eftervalsdebatten är inte bara en intern angelägenhet, den rör hela arbetarrörelsen och därmed samhället i stort. Efter några månader då allt kunde ifrågasättas kommenderades rättning i leden. Kriskommissionen rapporterade att felet var att man pratat om fastighets- och bensinskatt. Sahlin fick förtroenderådets ovationer när hon i sitt avskedstal gav grönt ljus för privatiseringar […] Läs mer …