De rikas plundringar

…lägger grund för upproren

Sker helt lagligt. Och har gett god utdelning. Världens förmögna blir allt mer välbärgade. Den rikaste procenten av jordens befolkning har numera lagt rabarber på 39 procent av den samlade förmögenheten, enligt en rapport från Boston Consulting Group (BCG). De rika blir rikare.

Det lyckade konceptet för de rika heter nyliberalism. Skattesänkningar för välbärgade, prioritering av höga vinster för storföretag och banker på bekostnad av välfärd, löner och arbete. De fattigaste blir fattigare, även i Sverige. Löneklyftan mellan arbetare och direktörer ökar i Sverige. Hon har tjänat 146 miljoner.

Jobbskatteavdrag har inte gjort sjuksköterskor lyckligare. Det visar sig att de istället fått gå ner i arbetstid på grund av den högre arbetsbelastningen som kommit som ett brev på posten för att bekosta skattesänkningarna. Men Fas 3-direktören tjänar miljoner. I andra änden av klassamhället vanvårdas de äldre.

De ökande orättvisorna i hela världen, misären och de återkommande kriserna för kapitalismen skapar ett samhälle där allt fler mår dåligt. Där den politiska medvetenheten inte är tillräckligt hög resulterar det i upplopp som också drabbar vanliga människor. På många andra håll samlas människor till fackliga och politiska protester.

Världen över vaknar människor upp till en sådan begynnande organisering och kamp för att bekämpa orättvisorna och förändra samhället i jämlik riktning. Men de rika och det politiska etablissemanget är förblindat av sina egna ideologiska föreställningar. I vårt land tuggar de ständigt mantrat: Försämra anställningsvillkoren, sänk lönerna, sänk skatten för näringslivet. Orsakerna ligger i det kapitalistiska systemet. Det handlar i grunden inte om onda människor, men systemets inneboende logik tvingar de rika i den riktningen.

Kapitalismen har inte människors behov som sitt mål utan profit för fåtalet. Kapitalackumulationen är en tvingande faktor, utan ständig tillväxt kollapsar systemet. Det är förödande för såväl samhällets sammanhållning som miljö och klimat. Helt ohållbart.

ttp://rodamalmo.blogspot.com/2011/08/de-rikas-plundringar.htmlh

Lämna ett svar