Göteborg: Erkänn en självständig palestinsk stat!

13 september öppnar FN:s generalförsamling på nytt. FN:s medlemsländer skall senare under september månad ta ställning till kravet om ett erkännande av en palestinsk stat. En stor del av världens stater har ställt sig bakom kravet, däribland Norge, medan USA och EU än så länge motsätter sig detta. Samtidigt fortsätter Israel att bryta mot internationell rätt och ignorera omvärldens uppmaningar genom fortsatt ianspråktagande av palestinsk mark, expansion av illegala bosättningar, fortsatt blockad av Gaza och isolering av Västbanken.

Därför är det viktigt att vi vågar stå upp för palestiniernas legitima nationella rättigheter.

Genom vår manifestation vill visa hur brett stöd kravet om svenskt erkännande av en självständig palestinsk stat har. Tillsammans kan vi pressa den svenska regeringen till att deklarera sin ”ståndpunkt”

Det kommer även bjudas på musik och dans.

11 september, kl.14.00-15.30, Gustav Adolfs Torg

Talare:
Hans Linde
Monzer el-Sabini
Fanny Edstam
ev. Edda Manga

Det kommer finnas palestinska flaggor att låna på plats och vi vlll därför inte se partisymboler (flaggor etc) samt att de banderoller som tas med till manifestationen har en stark anknutning till manifestionen och inget annat. Det ska vara fokus på Palestina och inget annat! 🙂

Arr.: International Solidarity Movement, Vänsterpartiet, Socialistiska Partiet m.fl.
Facebookevent:

Lämna ett svar