Vi kommer tvingas att överge våra bilar

De fem transportforskarnas artikel i söndagens SvD har vållat en förutsägbar debatt. I tidningen har billobbyn fört fram sina vanliga argument om bilens oundgänglighet och hur tekniken snart löser alla problem och på nätet har hatet mot ”bilfientlighet” och ”miljöextremism” gått upp i falsett.

Nu var det inga häpnadsväckande påståenden forskarna kommer med, bara ett i raden av försynta påpekanden att biltrafiken måste minska om klimatmålen ska kunna uppnås. I åratal har forskare och myndigheter slagit fast det som direktören för EU:s miljökontor Jaqueline McGlade sammanfattade med orden: ”Vi kan inte uppfinna oss ut ur transporternas utsläppsproblem.” De ”gröna bilarna” är nämligen blå dunster, varje minskning av nya bilars utsläpp har år för år mer än ätits upp av ökad trafik och fler bilar. Nyss var biobränslen räddningen men de har ingen möjlighet att ersätta den energitäta oljan och i en hungrande värld har de kommit i berättigat vanrykte. Även om elmotorer är effektiva är också de en återvändsgränd; el är ingen en energikälla utan måste framställas. Idag produceras 2/3 av världens el av i fossildrivna kraftverk.

Ändå fortsätter samhället att planeras för ökande trafik, en självförstärkande spiral med mer trafik som följd. Men längre restider och mer trafik är i sig inga nyttigheter, de förbrukar resurser och stjäl vår tid.

Läs hela debattartikel i Svenska Dagbladet (publicerad 110831):

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-kommer-tvingas-att-overge-vara-bilar_6430544.svd

Lämna ett svar