Göteborg: Radikalt Forum

radikalt forum maj 2013RADIKALT FORUM
Fredag den 24 maj
Sal B110, Statsvetenskapliga institutionen (entréplan), Sprängkullsgatan 19, Göteborgs universitet
Kl.16.30-19.30

Kl.16.30: Vad sker i Syrien?

Ghayath Naisse inleder om den arabiska våren, kamp, klass och framtid.
Ghayath Naisse är syrisk socialist och var med och bildade organisationen CDF, The Committees for the Defence of Democracy Freedoms and Human Rights in Syria.
(mötet kommer översättas till svenska)

Kl.18.00: Klimatet, krisen och jobben – vilka lösningar finns?

Panelen består av Andreas Ytterstad från Concerned scientists Norway, och författare av ’100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå’ samt Lars Henriksson, Volvoarbetare och författare till boken ’Slutkört’.

Arr: Studentföreningen Internationella Socialister och Socialistiska Partiet

Bokbord finns på plats och mingel efteråt

Välkommen!

Kontakt: info@socialister.se