Polis slår till mot socialister i Venezuela

MS1-600x369Venezuela krisar och liberaler ropar om socialismens misslyckande, men faktum är att mycket av Venezuelas problem delas av hela Latinamerika eftersom landet inte brutit sitt beroende av råvaruexport. Den situation som nu uppstått, där regeringen med hjälp av statsapparaten, tar till allt mer auktoritära metoder för att säkra makten bör alltså ses som ett utslag för oförmågan att bryta med kapitalismen. Den revolutionära organisationen Merea Socialista* gick med i regeringspartiet PSUV när det bildades 2007, men lämnade förra året i protest mot regeringen Maduros allt mer auktoritära politiska inriktning. Nu drabbas också vänstern av regeringens politik.

Uttalande från Marea Socialista

Fredagen den 10 juni kl. 11.30 stormade tungt beväpnad polis organisationen Marea Socialistas huvudlokal i Caracas centrum. I sitt sökande (efter vad?) hittade de naturligtvis inte något graverande för organisationen. Det handlade om ”att säkra bevis” på något brott Marea Socialista  inte hade någon aning om.
Marea Socialista är en politisk organisation född under den revolutionära processen. Vi är unga, arbetare, studerande, hemmafruar, medborgare. Uteslutande folk som endast lever av sitt arbete.

Vår verksamhet finansieras av oss själva, våra intäkter kommer från våra egna fickor. Vi reser med de billigaste färdmedel som står till buds och inkvarterar oss hos våra egna kamrater.
I vår lokal finns det många färgburkar för de plakat vi tillverkar själva. Det finns stolar, böcker och några gamla madrasser där vi kan vila efter våra politiska möten eller användas av kamrater från andra städer och byar som är på besök hos oss.

Staten försöker genom sina olika instanser bojkotta, förhindra vår politiska aktivitet. Valmyndigheten nekade oss till exempel vår möjlighet att delta i valet eftersom ”Marea Socialista inte är något namn utan en mening, en fras”! Och när vi överklagade fick vi veta genom åklagare att vi ”inte är socialister” och att vi genom vårt politiska agerande ”förvirrar väljarna”. En politisk dom mot oss alltså.

Idag knackar makten på vår dörr. Inte för att lämna besked om att vi får registrera oss till kommande val. Inte för att fråga oss om våra anklagelser om korruption, stöld av våra gemensamma tillgångar eller kapitalflykten. Nej – idag knackar makten, med sin väpnade arm, på vår dörr.


Uttalande från Anticapitalistas i Spanien

Situationen i Venezuela är oroande, väldigt oroande. Ovanpå det ekonomiska kaoset och korruptionen läggs nu till den auktoritära vändning som Maduros regering tar. Detta har ingenting att göra med en socialistisk demokrati.
Visst ska man bekämpa den imperialistiska högern, men med respekt för dem som inte är överens med den nuvarande politiken och som visar på en revolutionär lösning.
Vår solidaritet går nu till våra kamrater i Marea Socialista, offer för orättfärdiga attacker från statsapparaten.

*Marea Socialista är en till Fjärde Internationalen (den världsorganisation som Socialistiska Partiet tillhör) närstående organisation och deltog på Fjärde Internationalens senaste världskongress.