SP: Rädda jobben – inte flygindustrin!

Flygbolaget SAS varslar om att säga upp 5 000 anställda sedan flygresorna i princip upphört. Flygbranschen är den första industri som faller i den pågående krisen, ett fall som var på gång redan innan genom den stora ökning som skett av lågprisbolag med sämre löner och avsaknad av fackliga rättigheter. Flyget är det transportsätt som ökat snabbast under flera år trots att det är mest skadligt för klimatet. Flygandet behöver minskas drastiskt och snabbt.

Den nuvarande krisen lägger flygindustrins öde i regeringarnas händer, inte minst i Sverige och Danmark vars stater är de största ägarna av SAS. Nu höjs krav på stöd åt flyget, för att stoppa krisen och rädda jobben. Men den kris som utlösts av covid-19 är inget mot den klimatkris som redan pågår och som hotar våra samhällen i grunden. Istället för att vräka skattemiljarder på att subventionera ohållbara transporter är detta ett gyllene tillfälle att ta ett bestämt steg för ett hållbart samhälle och samtidigt ge dem vars jobb nu hotas trygga och samhällsnyttiga jobb. Vi har redan sett hur detta skett i liten skala när viss SAS-personal lånats ut till vård och skola. Detta kan nu göras i stor skala och organiserat som en del i en klimatomställning.

– Inget skattesubventionerat flyg

– Klimatransonering av flygresor

– Stödmiljarderna till omställning av transporterna

– Rädda personalens hotade jobb genom omställning och omskolning med inkomstskydd

 

29 april 2020

Socialistisk Politik, verkställande utskottet

Lämna ett svar