SP: Rädda jobben – Rädda klimatet!

Tisdag: SAS varslar 5 000. Onsdag: Volvo Cars varslar 1 500. Coronakrisen håller snabbt på att övergå i ett ekonomiskt fritt fall med en arbetslöshet som är på väg att slå alla historiska rekord.

Samtidigt är såväl flyg- som bilindustrin drivkrafter i den klimatkris som hotar förutsättningarna för mänsklighetens liv på planeten. Ska jobben kunna räddas kan vi varken lita till den ”marknad” som inte förmår förse ens världens rikaste länder med skyddsutrustning i pandemins tid eller statliga subventioner åt industrier som driver på mot klimatkatastrofens avgrund. Att i dagens dubbla krisläge, där både jobb och klimat är hotade, fortsätta satsa på ohållbara produkter och transportsätt kommer inte långsiktigt att rädda några jobb.

Skall det finnas en chans att stoppa klimatkatastrof och industridöd krävs att samhället byter spår, både när det gäller hur vi färdas, vad vi tillverkar och hur ekonomin styrs. Ska jobben räddas krävs en politiskt driven omställning. De senaste veckorna har vi sett några små exempel på omställningens möjligheter när SAS-personal lånats ut till välfärdsjobb och folk på Volvo i miniatyrskala gjort skyddsutrustning åt vården. Idag krävs en drastisk och centralt organiserad omställning på samma nivå som en krigsomställning. Men medan klimatkrisen hänvisas till småpengar finns det inga gränser för hur mycket stöd som just nu kan vräkas över företagen. Alla regeringars insatser syftar till att allt ska bli ”som vanligt” igen, att marknaden åter får fritt spelrum, att produktion och utsläpp ökar så snabbt som möjligt.

Fackföreningarna inom flygbranschen och bilindustrin behöver göra kraven på omställning till sina om de ska ha en chans att rädda sina medlemmars jobb. Den gamla, falska motsättningen mellan industrins anställda och miljökraven kan lösas upp genom en allians för säkra och goda jobb och ett hållbart samhälle. Med krav på en omställning skulle det vara möjligt att skapa en bred rörelse i samhället för att försvara jobben och göra den till en angelägenhet för både arbetarrörelsen och klimatrörelsen.

 

• Ställ om produktionen till klimatanpassade jobb med statligt garanterade beställningar!

• Rädda jobben – rädda klimatet!

 

29 april 2020

Socialistisk Politik, Verkställande utskottet

Lämna ett svar