Ett år med Socialistisk Politik

Året 2015 var ett revolutionerande år för vänstern i Europa, förväntningarna på grekiska Syrizas och spanska Podemos` snabba framgångar var stora. Dåvarande Socialistiska Partiet hade just vid den tiden kongress och i samband med den ordnades ett stort offentligt möte med flera internationella gäster där även Vänsterpartiet deltog. Innan kongressen var över kontaktades SP av Jonas Sjöstedt som undrade om inte SP kunde gå med i V. Det var starten för en lång process, dels inom SP och dels mellan SP:s ledning och V:s dagliga ledning. Ingenting var självklart, långt ifrån, men processen fick sin gång. Under våren 2019 höll Socialistiska Partiet sin sista kongress och medlemmarna sa sitt: Socialistiska Partiet omvandlades till Socialistisk Politik; en politisk strömning som en aktivist- och ideologikonstellation i arbetarrörelsen och vänstern. Medlemmarna i SP uppmanades att ansluta sig till V med målsättningen att bygga en bred vänster i Sverige.

Vänsterpartiet är inte längre en del av den internationella stalinismen, den tiden hör till historien. Många progressiva människor ser idag V som ett alternativ och SP verkar för att samla olika socialistiska strömningar med syfte att omvandla samhället i socialistisk riktning. SP:s bakgrund hänger intimt samman med den marxistiska traditionen, närmare bestämt den världsomfattande socialistiska Fjärde Internationalen. Förhållandevis många SP:are (dock inte alla) är idag aktiva medlemmar i V, övertygade om att det går att utforma en vänsterpolitik och utveckla gemensamma strategier för framtiden. Vid SP:s 50 års jubileum uttryckte en ledande SP-medlem att det handlade om att ta med sig alla erfarenheter och alla trampade stigar för att se mot framtiden med hopp och där blicken leds av en övertygelse: ”Vi omformar, förnyar och bygger för nuet och framtiden. Vi fortsätter att ha samma politiska grund, vi fortsätter med vår dagliga kamp, med vårt bidrag till bygget av sociala rörelser. Vi vill verka för att bygga en stark vänsterposition med alla krafter som är beredda att kämpa för att stoppa dagens förödande utveckling och bana väg ut ur den kapitalistiska återvändsgränden. Vi vill bygga ett socialistiskt massparti”.

Att bygga V innebär för SP:are inriktningen på att ha en fot i parlamentet och tusen på gator och torg, att nå ut som ett starkt aktivist- och rörelseparti så att människor som hamnar på kollisionskurs med kapitalismens olika uttryck kan söka sig till en trovärdig antikapitalistisk kraft i denna värld. Inför Vänsterpartiets senaste kongress 2020 konstaterades i verksamhetsberättelsen: ”Med upplösningen av Socialistiska Partiet har en unik process inletts som för första gången innebär att många medlemmar med stor erfarenhet av politisk organisering och studier nu kommer att ingå i Vänsterpartiet”. Att SP omvandlades till politisk strömning har inte bara inneburit att SP:are anslutit sig till V utan också att det blev möjligt för vänsterpartister att gå med i SP.

Inför uppbygget av en bredare socialistisk vänster de kommande åren är det en sund och berikande erfarenhet – att påverka och låta sig påverkas.

Alex Fuentes

Lämna ett svar