Tendensfrihet handlar om en ny tids vänsterpartier. För en bred, folklig mosaikvänster.

VÄNSTERN. Vilken typ av partier kan idag samla breda vänsteropinioner till motkraft mot hotet från högernationalismen? Hur kan vänstern i bred mening bli till verklig maktfaktor mot en söndertrasande nyliberalism på dekis, men ändå så förödande? […] Läs mer …

DANMARK. Enhedslisten har stärkts

Folketingsvalet var en örfil åt nödvändighetens politik. Den verklighetsfrämmande politik, som dikteras av finansministeriets räknemaskin, har förlorat uppbackning. Enhedslisten har stärkts och har motstått faran av att bli nedtryckt av regeringens impopularitet. Det ger möjlighet att stärka kampen mot borgerlig, asocial reformpolitik, men det kräver rekonstruktion av ett projekt för vänstern. […] Läs mer …