– Ajöss, Berlusconi – bekämpa Montis bankir-regering!

Italienska socialister:

– Ajöss, Berlusconi – bekämpa Montis bankir-regering!

Den socialistiska organisationen Sinistra Critica välkomnar Berlusconis fall. Men Mario Montis nya regering är tillsatt för att tillgodose bankernas och EU-ledningens intressen. Nu krävs omedelbara val och formerandet av en bred antikapitalistisk opposition som kan organisera det sociala och politiska motståndet mot de styrandes kris-”lösningar”, menar de italienska socialisterna i ett uttalande.

Uttalandet, som antagits av Sinistra Criticas nationella styrelse, lyder:

”De tusentals kvinnor och män som samlades på torgen i så många städer hade all rätt i att fira avgången från den man som orsakat så mycket skada under de år han varit premiärminister eller i opposition.

Till skillnad från många av dem som firar är vi dock inte likgiltiga till det sätt på vilket Berlusconi föll, eller inför dem som kommer att efterträda honom. Vi deltar inte heller i lovsångerna för president Napolitano. Han understödde Berlusconis avgång för att tillgodose kraven från kapitalägarna och EU-ledningen. De såg att Berlusconi och hans regering var oförmögna att driva igenom det ekonomiska nedskärningsprogrammet och nedmonteringen av social service, som enligt dem är den ”enda vägen” för att möta krisen i Europa.

Inte heller kan vi glömma att åstramningsprogrammet nu sker i Mario Montis namn, den man som förbjudit minsta lilla statliga satsning i syfte att tillfredställa de stora bankernas intressen och för att säkra avregleringen av finanssystemet. Det är samma Mario Monti som använde högertidningen Corriere della sera för att hylla de reaktionära ”reformer” som genomförts av Gelmini och Marchionne. Kan någon inom vänstern på allvar tycka att denne man representerar något ”bättre”?

Det finns inget ”efteråt”. Vad vi har är ett nu med en regering som är fientlig till arbetarbefolkningens intressen. Dess enda program är att på nytt vidta ekonomiska och finansiella åtgärder mot arbetarna: gigantiska privatiseringar av den gemensamma välfärdssektorn för att möta kraven från det europeiska kapitalet. Det är en regering som är försäljare av en ideologi som säger att vi bara kan komma ur krisen med hjälp av än större attacker på välfärden, löner och pensioner än de som vi redan genomlidit under de senaste tjugo åren.

För arbetare, folk med osäkra anställningsförhållanden, ungdomar och invandrare återstår bara ett möjligt val – en omedelbar och bestämd opposition mot Monti-Napolitano-regeringen. Vi måste skapa de argument och de organisationsformer som behövs för att göra motstånd mot de styrandes planer. Vi måste formera ett nätverk som ställer frågorna om de sociala och politiska alternativ som behövs för att de som orsakade krisen ska tvingas betala för den.

Statens institutioner erbjuder inga genvägar. Den enda demokratiska vägen måste gå via omedelbara allmänna val där olika politiska program får ställas mot varandra för att dra lärdomar av det som hänt de senaste fyra åren – där en antikapitalistisk vänster bör vägra varje ”nationell enighet” eller ”teknisk” kompromiss och istället organisera en social och politisk opposition. Vi bjuder in alla att bygga upp bredast möjliga enighet bland dem som avvisar Montiregeringen till förmån för en vänster som kan leda vägen ut ur krisen. Vi kommer att delta i denna breda samling.”

Översättning från International Viewpoint: Björn Rönnblad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *