Ingen förlorad generation

”Inge jobb vi flyr till plugg för på lånet kan man ju nästan leva”. Det är hiphopparen Zacke som i låten ”En förlorad generation” gör sig till tolk för den svåra situation som många ungdomar idag befinner sig i. Fakta talar också sitt tydliga språk. Ungdomsarbetslösheten är skyhög och även om vi räknar bort de heltidsstuderande som samtidigt är jobbsökande landar vi på 14,1 procent. Det är nästan dubbelt så högt som det totala arbetslöshetstalet. En vanlig vardag är det 127 000 ungdomar som varken går till skolan eller till ett arbete.

Vad är då Alliansregeringens recept för att fler ungdomar ska komma i arbete?
– Luckra upp lagen om anställningsskydd, upprepar Centerledaren Annie Lööf, gång efter annan.
– Lägre ingångslöner, sänk dem till 75 procent av dagens utgångsnivå, basunerar Jan Björklund ut från talarstolen på Folkpartiets kommundagar.
– Vi har halverat arbetsgivaravgiften för anställda under 26 år, berömmer sig statsminister Fredrik Reinfeldt för ideligen.
De enda handlingsrecept som kommer över alliansföreträdarnas läppar i denna fråga utgår från att försämra villkoren och tryggheten för ungdomarna, i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter och krogmoms samt den löjeväckande satsningen på jobbcoacher. Som om denna mix skulle skapa en massa fler arbetstillfällen. Redan idag går faktiskt också hälften av de ungdomar som överhuvudtaget har jobb på tidsbegränsade anställningar, provanställningen har under Alliansens tid förlängts till ett år och arbetsgivarna kan kasta ungdomarna ut och in allteftersom konjunkturen åker jojo.

Vad bör då göras? Vad säger vi socialister? Primärt är det inte här frågan om specifika åtgärder riktade mot ungdomar utan en fullständig omläggning av den generella politiken:
– I över två decennier har det totala skatteuttaget sänkts och den offentliga sektorn satts på svältkur. Om nivån på skatterna höjdes till den nivå de låg på 1990 skulle vi ha 326,5 miljarder mer att röra oss med för gemensamma satsningar. Steg för steg måste det generella uttaget höjas, progressiviteten skärpas och Alliansens jobbskatteavdrag skrotas. På det sättet kan flera hundratusen nya arbetstillfällen skapas.
– Vi bör dela på de jobb som finns och arbetstiden sänkas med bibehållen lön. 1970 fick vi den nuvarande 40-timmarsveckan som vi fortfarande knegar runt med, trots att samhället idag är så mycket rikare och produktiviteten oändligt mycket högre. – Tryggheten på svensk arbetsmarknad måste förstärkas genom skärpt lagstiftning och ett förbud mot bemanningsföretag.

”Det finns ingen förlorad generation, vi hämtar bara andan för att orka kämpa mer”, sjöng Rekyl 1980 på den gamla låten ”En förlorad generation”.