Socialistiska Partiet fördömer angreppen på de sydafrikanska gruvarbetarna!

Till Sydafrikas ambassad i Sverige

South African Embassy
Fleminggatan 20, 4th floor
112 26 Stockholm
saemb.swe@telia.com

Socialistiska Partiet fördömer och kräver ett omedelbart slut på alla den sydafrikanska statens repressiva åtgärder mot de sydafrikanska gruvarbetarnas kamp för sina legitima krav.

Socialistiska Partiet
Svensk sektion av Fjärde Internationalen

Lämna ett svar