Hälsningar till Socialistiska Partiets kongress

17668921_1720054718021044_710332715_oUnder den föregående helgens kongress inkom solidaritetshälsningar från kamrater världen över. Här är en hälsning från Internationella Solidaritetskommittén:

 

Hej kamrater i Socialistiska Partiet,

Vi från Internationella Solidaritetskommittén har en hälsning till er under detta viktiga evenemang, som skall ge er mer styrka och vilja att fortsätta kampen för ett socialistiskt samhälle.

Att alla ni samlas de här dagarna ger oss hopp om att den progressen som pågår för förändringar mot en ny samhällsordning kommer att lyckas och vi kommer helhjärtat att bidra och ge vårt stöd till detta, med de medel som vi har till vårt förfogande.

Leve alla folk som kämpar!

För socialismen, enighet i kampen!

Comite Por La Solidaridad Internacional Suecia