Klassintresse i frack

Orden är Strindbergs: ”Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukterna av underklassens arbete.” Han var inte den siste eller den mest ingående beskrivaren av förhållandet även om få uttryckt det lika kärnfullt. […] Läs mer …

Dags att ta itu med miljardärerna!

Redan i sitt klassiska verk Kapitalet betonade Karl Marx att det rådande produktionssättet har en inneboende tendens att över tiden koncentrera rikedomarna på allt färre händer. Om vi tittar oss runt i världen ser vi också hur Marx tankegångar äger sin giltighet även i modern tid. […] Läs mer …

Hög tid för skattechock!

Att tala ekonomi i termer av ”vinnare och förlorare” har blivit något av en medial paradgren. För den som ser samhället som något mer än bara din egen plånbok brukar vinnare/förlorare-spelet vara en källa till uppgiven ilska över samtidens enfald Läs mer …

En demokratisk kontrarevolution

Skandalen på Riksrevisionen handlar om korruption. Att som riksrevisor Ulf Bengtsson lägga sig i granskningen av ett ärende där han själv är berörd är, som Riksrevisionsverkets förra generaldirektör Inga-Britt Ahlenius påpekat, en av definitionerna av korruption. Att som den nu Läs mer …