Vem styr egentligen Göteborg?

Vad är det för mening med en ”stark ekonomi” om den inte används till att bygga ett Göteborg med bra skola, bra barn- och äldreomsorg? frågar sig representanter från Nätverket för Gemensam Välfärd.

Nyligen damp en tjänstemannarapport ner hos stadsdelsnämnden i Angered: ”Budgeten har gått back motsvarande 44 miljoner på årsbasis. Ni måste skära ner i utgifterna.” Nämnden väljer då att skära bort runt nittio tjänster inom skolan. Detta i Angered, där många skolor redan går på knäna, bokstavligen. Alla vet att en redan pressad situation kan komma att förvandlas till kaos. Men ett påbud är ett påbud och det tycks inte finnas några alternativ.

Detta är inte nytt, nedskärningarna har pågått flera år i de flesta stadsdelar. Barngrupper har tillåtits växa på förskolor, lärare fått gå, fritidsverksamhet försämrats. Påbudet har varit; ”håll budgeten!”. 2009 var nedskärningarna stora, med fortsättning i fjol. Vad hände sedan? Jo, i höstas visade det sig att kommunen i slutänden gått med över 1 200 miljoner i vinst under året. Mer än en miljard!

Göteborgarna har alltså undanhållits välfärdstjänster för detta belopp. ”Barockt med miljardöverskott samtidigt som välfärden kvävs”, som en fullmäktigeledamot i den styrande S+V+MP-alliansen träffande uttryckte det. Samtidigt som han och de andra i kommunfullmäktige plöjde ner pengarna i ett ”infrastrukturpaket” innefattande bland annat en sexfilig motorvägstunnel. Fortfarande bakom stolta rubriker om att ”barnen kommer först i den rödgröna budgeten”.

De ekonomiska underlag som presenterats för politikerna visade sig vara felaktiga, nedskärningarna onödiga. Förtroendet för kommunens ekonomer borde vara obefintligt, deras prognoser och analyser kraftigt ifrågasatta.

Men nej, nu rullar allt på ”som vanligt” igen. Överskott i kommunen blir underskott i stadsdelarna. Kommunledning och SDN-politiker böjer nacken för ekonomernas påbud. I realiteten tycks det vara dessa som styr kommunen, inte den valda majoriteten. Tjänstemännen är antingen inkompetenta, vilket knappast är troligt, eller så har de en agenda som definitivt inte är i samklang med valresultatet. En agenda som innebär nedmontering av kvalitén i den offentliga välfärden till förmån för privata ”lösningar” och att driva kommunen med vinst för att motivera skattesänkningar. Allt detta utan hänsyn till hur det drabbar barn, unga och gamla ute i stadsdelarna.

För oss är det obegripligt att politikerna finner sig i situationen. I en tidigare debattartikel (första maj) ställde vi frågor om kommunalrådens inställning till det växande glappet mellan de stolta orden i deras målsättningar och verkligheten med försämringar i verksamheterna i stadsdelarna. Nu ser vi tydliga anledningar att upprepa, och skärpa våra frågor, – inte minst eftersom politikerna inom kort ska besluta om budget för 2012.

Det vi sett i budgetdebatten hittills både oroar och provocerar. Kommunalrådet Mats Pilhem (V), sade nyligen i en Metro-intervju att kommunledningen för säkerhets skull valt SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) prognos för inkomstutvecklingen (vilken ligger 50 miljoner lägre är regeringens). Är det en rimlig politisk slutsats att dra av förra årets resultat? Har politikerna överhuvudtaget gjort en egen, självständig analys av vad som gick snett 2010?

Och har ordföranden i Angereds stadsdelsnämnd, som noga understrukit lagens krav om att ”hålla budget”, reflekterat över att kommunen förmodligen bryter mot både skollagen och arbetsmiljölagen när man skär ner ytterligare lärartjänster i Angered? När dessa rader läses har en andra protestdemonstration genomförts i stadsdelen. Lärare, föräldrar, fritidspersonal, barn och allmänhet samlas på torget för att säga ”Nej!”. De fackliga organisationerna är nu med och kräver stopp för nedskärningarna.

Har ni (för nu vill vi att ni svarar!) politiker i kommunledningen och SDN-ledningarna reflekterat över vilka de långsiktiga konsekvenserna blir av exempelvis att duktiga lärare inte orkar längre och att de sociala kostnaderna för barnen blir oöverskådliga framöver? Vad är det för mening med en ”stark ekonomi” om den inte används till att bygga ett Göteborg med bra skola, bra barn- och äldreomsorg? ”Möjligheternas Göteborg – skapar vi tillsammans” hette det, Anneli Hulthén, i er valpropaganda där ni skrev om ”välfärd efter behov”. Sedan vann ni valet. Och nu..?

Patricia Bergenhem

Björn Rönnblad

Håkan Sundberg

Nätverket för Gemensam Välfärd, Göteborg

Publicerad 110617 i ETC Göteborg

http://goteborg.etc.se/debatt/vem-styr-egentligen-g%C3%B6teborg

 

Lämna ett svar